Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Söksträngen måste vara minst 2 tecken
Välkommen till Svenska datatermgruppens nya sökgränssnitt.

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. I denna första version av sökgränssnittet hanteras termer och frågor & svar.

Om du vill veta mer: hör av dig till Åsa Holmér på TNC (08-446 66 20 eller asa.holmer(a)tnc.se)

Programvaran Termado som används för Datatermgruppens terminologimaterial har utvecklats av CNet Svenska AB.