Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 37
access   
Kan man skriva access på svenska?
access code   
Se svensk term»
smart accessoar   
accessoar med integrerad dator eller datorkomponent
bitstream access   
Se under bitström»
Code Division Multiple Access   
Se svensk term»
Code Division Multiple Access   
Se svensk term»
High Speed Downlink Packet Access   
Se svensk term»
High Speed Packet Access   
Se svensk term»
High Speed Uplink Packet Access   
Se svensk term»
Interactive Mail Access Protocol   
Se svensk term»
Internet Message Access Protocol   
Se svensk term»
Media Access Control address   
Se svensk term»
Random Access Memory   
Se svensk term»
smart fashion accessories   
se svensk term»
Time Division Multiple Access   
Se svensk term»
Ultra DMA, Ultra Direct Memory Access   
Se svensk term»
WiFi Protected Access   
Se svensk term»
bitström   
dataöverföring sedd som ett kontinuerligt flöde av bitar oavsett informationsinnehåll
CDMA (1)   
teknik för digital mobiltelefoni införd 1995 i USA (varumärke CDMA One)
CDMA (2)   
teknik för 3G-telefoni som bygger på koddelning, att flera telefonsamtal får dela på samma radiofrekvens (typ av multiplex)
CDMA 2000   
teknik för 3G-telefoni som används främst i USA
HSDPA   
teknik för att öka överföringshastigheten nedströms (till mobilen) i 3G-tekniken WCDMA
HSPA   
metoder att öka överföringshastigheten i 3G-tekniken WCDMA
HSUPA   
teknik för att öka överföringshastigheten uppströms (från mobilen) i 3G-tekniken WCDMA
IMAP   
standardiserat klient-serverprotokoll för e-post som bl.a. medger att inkommande brev ligger kvar på e-postservern och selektivt kan hämtas till valfri dator
kortkommando   
[i Windowsgränssnittet:] tangentbordskommando som innebär att viss tangent ensam eller i kombination med andra aktiverar viss funktion vid sidan av menyer eller grafiska knappar på skärm
kroppsburen dator   
dator eller datorkomponent integrerad i kläder, accessoarer och liknande föremål som bärs på kroppen
kroppsburen teknik   
datorteknik integrerad i kläder, accessoarer och liknande föremål som bärs på kroppen
MAC-adress   
numerisk maskinvaruadress unik för varje nod i ett datornät
PoE   
standard för strömförsörjning via datornät, t.ex. av (bevaknings)kameror, IP-telefoner och accesspunkter för trådlösa datornät
RAM   
minnesmedium som är både läsbart och skrivbart
säkerhetskod   
teckenföljd som anges för kontroll av identitet
TDMA   
teknik för digital överföring av radiosignaler
UDMA   
vidareutveckling av ATA-3-standarden till dubbla överföringshastigheten
WPA   
säkrare form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN) än WEP
information retrieval   
Information retrieval, blir det något i stil med informationsåtervinning eller informationsinhämtning?
provider   
Alla dessa providers i uttryck som access provider, service provider, content provider – är de leverantörer på svenska?
  ?access
ÄmneaccessEx
FrågaKan man skriva access på svenska?
SvarDet engelska ordet access används dels som substantiv, dels som verb, och det förekommer i många ordkombinationer. Någon enhetlig svensk översättning är svår att hitta, så man måste från fall till fall välja lämplig svensk motsvarighet.
KommentarGrundbetydelsen hos substantivet access är tillgång, tillträde, åtkomst etc. t.ex. system, filer eller uppgifter. Informationen kan vara fritt tillgänglig eller begränsad. Det engelska verbet access betyder på motsvarande sätt få tillgång till, komma åt.

Det är vanligt att access och accessa används även på svenska, men med lite ansträngning kan man hitta svenska ord som fungerar bra.

Ordet access hör hemma i det begreppskomplex som har med åtkomstskydd och behörighet att göra. Där är det engelska språkbruket inte entydigt och ibland t.o.m. missvisande.

De engelska orden permission, privilege och authority används ofta synonymt. Motsvarande svenska synonymer är rätt[ighet], privilegium och behörighet.

Engelska protection motsvaras av svenska skydd: file protection = filskydd, write protection = skrivskydd.

Vad det handlar om är att någon resurs, t.ex. en fil, har skydd som begränsar möjligheterna att använda den. Användaren kan behöva ha en speciell behörighet för att komma åt resursen. När det gäller filer kan det bl.a. finnas restriktioner för

  • vilka som får läsa filen
  • vilka som får skriva i filen
  • vilka som får köra filen om den är ett program eller en kommandofil
  • vilka som får ta bort filen.
Beroende på vilket system det rör sig om kan skyddet vara obefintligt eller vara definierat på grupp- eller individbasis. Behörighetssystem kan vara mycket avancerade och omfatta mycket mer än bara dataåtkomst.

En handfast bild är att betrakta skyddet som ett lås och behörigheten som en nyckel till låset. Det är resursen som har låset och användaren som har nyckeln.

Det är inte alltid fokus hos access ligger på åtkomstskyddet. Ibland vill man veta om en fil använts på länge, dvs. om någon läst, skrivit eller kört den, dvs. över huvud taget gjort något med filen.

Access är ett ord som ofta förekommer i olika uttryck. Man ska inte vara rädd för att bilda nya kombinationer på svenska, t.ex. (som substantiv) skrivrätt, åtkomstskydd, läsbehörighet; (som verb) komma åt, få tillgång till, kunna skriva, använda.