Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 2
  Tbilaga
Termbilaga
Alternativa termer
  Synonym bifogad fil
  Avrådd term bihang
Definition[i e-postsammanhang:] dokument som skickas som separat fil kopplad till ett e-meddelande
AnmärkningAnvänd bilaga eller bifogad fil för eng. attachment, attached file eller enclosure.
Andra språk
  Engelska attachment  
    attached file  
    enclosure  
KällaSvenska datatermgruppen