Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 3
  Tdemon
Termdemon
Definitionprogram som körs i bakgrunden och som utför viss operation efter viss tid eller vid förinställd tidpunkt eller som reaktion på vissa händelser
AnmärkningAnvänd demon för eng. daemon.
KommentarStavningen "daemon" har en ålderdomlig klang i engelskan, så stavningen demon förekommer även där.

En "daimonion" var en sorts skyddsande i den antika grekiska mytologin; numera förknippar man dock demoner med onda andar. Men i datavärlden används demon i överförd betydelse för program som agerar som andeväsen, dvs. i det fördolda, och då syftar det inte på något negativt.

Demoner är nära förbundna med operativsystemet Unix, men även andra operativsystem har stöd för demoner fast under benämningar som "services" (eng.), "tjänster" och liknande. Typiska demonprocesser är e-posthantering, hantering av skrivarköer och andra liknande administrativa tjänster i datornät. I Unix har de programfiler som demonprocesserna startas från ofta namn som slutar på -d (för demon), t.ex. atd, crond, httpd.

Andra språk
  Engelska daemon  
    demon  
KällaSvenska datatermgruppen