Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 3
  ?gateway, bridge
Ämnegateway, bridgeEx
FrågaHur ska man översätta gateway och bridge i datornätssammanhang?
SvarMan kan använda förmedlingsnod eller (nät)sluss för eng. gateway och brygga för eng. bridge.
KommentarDe termer som figurerar i datornätssammanhang har ursprung i begrepp som i näthanteringens barndom var entydigt definierade. Idag blandas ofta flera funktioner i samma utrustning. Den engelska termen gateway betecknar något som förbinder olika nät- eller datormiljöer, så att dessa kan kommunicera med varandra, trots att de kommunicerar efter olika regler (s.k. protokoll). Detta görs med specialiserad utrustning, med program eller med kombinationer av dessa. Exempel:
  • en förbindelse mellan ett Novell- och ett TCP/IP-nät;
  • en förbindelse mellan två e-postsystem av olika typ.
Tänkbara svenska termer är förmedlingsnod och (nät)sluss.

En brygga (eng. bridge) sätter man mellan två nät av samma typ. Den förmedlar vanligen all trafik. Exempel: En förbindelse mellan ett Ethernet-nät där en partvinnad kabel används som överföringsmedium och ett Ethernet-nät där koaxialkabel används.