Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 116
internet   
globalt datornät med IP som gemensamt kommunikationsprotokoll
Internet   
se svensk term»
internetadress   
domänadress, e-postadress eller webbadress
internetleverantör   
företag eller institution som tillhandahåller internettjänster, t.ex. anslutningsmöjlighet, e-postfunktion
internet address   
se svensk term»
Internet Message Access Protocol   
Se svensk term»
Internet News   
Se under diskussionsgrupp»
Internet news group   
Se svensk term»
Internet Protocol   
Se svensk term»
Internet Service Provider   
se svensk term»
internetoperatör   
Se internetleverantör»
internetsida   
Se ingångssida»
internetsida   
Se hemsida»
internetsida   
Se webbsida»
internetsida   
Se startsida»
internetsida   
Se webbplats»
i eller internet   
Heter det att söka på eller i internet och på eller i webben?
avstavning av internetadresser   
Kan man avstava internetadresser (e-postadresser och webbadresser)?
göra något i, , med eller via en internettjänst   
Heter det gör dina bankaffärer i/på/med/via X-bankens internettjänst?
hantering av åäö i internetadresser   
Hur ska man hantera å, ä och ö eller t.ex. é och ü i webbadresser?
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
mobilt eller trådlöst internet   
Ska det heta mobilt internet eller trådlöst internet?
punkt efter internetadresser   
Ska man ha punkt efter en internetadress (e-postadress eller webbadress) som avslutar en mening?
kurs via internet   
Se webbaserad utbildning»
Multipurpose Internet Mail Extensions   
Se svensk term»
Serial Line Internet Protocol   
Se svensk term»
SPam over Internet Telephony   
Se svensk term»
the Internet   
Se svensk term»
Voice over Internet Protocol   
Se svensk term»
analog   
(inom teknik:) som förändras kontinuerligt till skillnad från stegvis
ASP (1)   
programuthyrningsföretag eller annat företag som erbjuder tjänster som innebär att kunden hyr tillgången till program och drift via t.ex. internet
BBS   
elektronisk anslagstavla, elektroniskt diskussionsforum, elektronisk meddelandeförmedling
bluffwebbplats   
webbplats som i bedrägligt syfte imiterar en annan webbplats, oftast för att lura besökare att uppge känsliga personliga uppgifter
botnät   
(logiskt) nät av datorer som smittats av sabotageprogram som gör det möjligt för utomstående att fjärrstyra dem i syfte att sabotera eller utnyttja dem för egen vinning
chatta   
föra skriftlig dialog i realtid via internet
DHCP   
kommunikationsprotokoll för internet som tilldelar klienten en tillfällig IP-adress varje gång denna kopplar upp sig
digital   
(inom teknik:) som anger värden med hjälp av sifferuttryck (stegvisa, s.k. diskreta, värden)
digitalpengar   
pengar som hanteras och överförs elektroniskt till ett kontantkort eller till den egna datorn och där pengarnas äkthet verifieras ur de elektroniska pengarna själva
diskussionsgrupp   
forum för diskussion och informationsutbyte på internet
DMZ   
datornät upprättat mellan externt nät (internet) och lokalt nät där de datorer placeras som driver tjänster som ska nås utifrån
DNS   
domännamnssystemet i internet, som hanterar översättning mellan domännamn och IP-nummer (och tvärtom)
domänadress   
adress till en dator eller till en organisation e.d. på internet
e-   
'elektronisk', förled i sammansättningar, t.ex. e-post, e-meddelande, e-brevlåda, e-adress
elektronisk   
(allmänt:) som för sin funktion är beroende av datorer, internet, mobiltelefoner eller annan liknande apparat
elektronisk   
(inom teknik:) som avser eller utnyttjar joners eller elektroners rörelse i vakuum, gas eller halvledare
e-post   
överföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas vid valfri tidpunkt och där förmedlingen sker med hjälp av adresser av typen namn@DNS-domänadress
e-postadress   
 
FAQ   
samling av frågor och svar, normalt med ursprung i verkligt ställda frågor
fildelning   
tillgängliggörande av filer på en dator för kopiering från andra datorer i samma datornät
FTP   
kommunikationsprotokoll som används för överföring av filer via internet
hemlig nyckel   
 
HTTP   
kommunikationsprotokoll för överföring av bl.a. HTML-dokument på internet
IMAP   
standardiserat klient-serverprotokoll för e-post som bl.a. medger att inkommande brev ligger kvar på e-postservern och selektivt kan hämtas till valfri dator
informationsteknik   
ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering
intranät   
internt datornät (t.ex. inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som internet, men som inte är åtkomligt från internet
IP   
uppsättning regler för kommunikation mellan datorer på internet
kryptering med öppen nyckel   
kryptografiteknik där två relaterade nycklar används, varav en är öppen och en är hemlig
ladda ned   
[inom datakommunikation:] kopiera data från en dator till en annan (underordnad) dator, oftast från en server till en klient, för vidare användning eller bearbetning
MAC-adress   
numerisk maskinvaruadress unik för varje nod i ett datornät
mellanserver   
server som utgör gränsen mellan två datornät, t.ex. mellan ett internt och ett externt datornät, och som vidarebefordrar trafiken dem emellan
MIME   
standard för e-brevs format som medger att mycket annat kan ingå än bara ren text lagrad i den amerikanska teckenkoden ASCII, framför allt tecknen från andra teckenkoder (t.ex. å, ä, ö) men även bi...
modemkapning   
förfarande där en dator manipulerats så att dess modem ringer upp ett dyrt betalnummer i stället för den vanliga internetleverantören
molnbaserade datortjänster   
 
MUD   
form av textbaserade rollspel via internet eller BBS
NNTP   
protokoll som kan utnyttjas av de program som används för att läsa och skicka inlägg till diskussionsgrupper på internet med användning av Usenet-News-teknik
näthandel   
handel med varor där varorna beställs via internet
piratkopiering på nätet   
olovlig kopiering och distribution av upphovsrättsligt skyddat material via internet
podd-   
 
PPP   
protokoll för uppringd internetförbindelse via modem
pushteknik   
klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att klienten har efterfrågat dessa; [i internetsammanhang även i vidare betydelse:] klient-serverteknik för serverutsändning utan direkt...
skivavbildning   
fil som utgör en exakt avbildning av innehållet, inklusive struktur, på ett lagringsmedium
SLIP   
protokoll för uppringd internetförbindelse via modem
socialt medium   
mötesplats på internet där innehållet skapas av användarna och vars syfte är att skapa, upprätthålla och utveckla kontakter och relationer genom informationsutbyte
sockel (1)   
[i datornätssammanhang]: del av gränssnitt för datakommunikation
sockel (2)   
[i maskinvarusammanhang:] typ av elektrisk kontakt som används vid montering av t.ex. minnen
SPIT   
skräppost via internettelefoni
spärrfunktion   
funktion som blockerar visning av webbplatser med innehåll som klassificerats som olämpligt
spökprogram   
osynligt sabotageprogram som skaffat sig administratörsrättigheter och som kamouflerar andra sabotageprogram, samt ändringar av filer och program
stamnät   
huvudledningar i nät
strömmande   
(om dataöverföring:) som är tillgänglig via en webbplats och åtkomlig medan dataöverföringen pågår i stället för först när hela överföringen är klar
sökmotor   
program för indexering av och sökning i stora textmassor, t.ex. samtliga webbsidor på internet
söktjänst   
[inom internet:] tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper
UMTS   
den s.k. tredje generationens system för mobiltelefoni som klarar dataöverföring i så höga hastigheter att åtkomst av information från internet och många andra internettjänster blir praktiskt möjliga
W3C   
internetanknuten organisation som utvecklar specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg för att se till att webben når sin fulla potential som ett forum för information, handel och gemensa...
web services   
teknik som möjliggör för program och tjänster att hitta och utnyttja varandra automatiskt via olika datornät som internet och intranät, oavsett underliggande teknisk datormiljö
webbaserad utbildning   
 
vinkelparentes   
tecknet \
VoIP   
teknik för överföring av tal via internetprotokollet IP
www   
system på internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud
XML   
förenklad variant av SGML anpassad för användning på internet
öppen nyckel   
 
avatar   
Vad är en avatar och heter det så även på svenska?
bindestreck i sammansättningar   
Skriver man internet-abonnemang (med bindestreck) eller internetabonnemang (hopskrivet)?
community   
Vad kan community kallas på svenska?
cybersquatting   
I dag hittade jag orden domännamnspiratering, domännamnspirateri, cybersquatting och namnnappning i samma EU-dokument. Alla är olika ord för samma företeelse! Har ni något bättre förslag?
DOS/DoS   
DOS verkar idag ha fått fler uttydningar än disk operating system. Vad betyder det mer?
e-handel, näthandel   
Hur förhåller sig e-commerce, e-business, elektronisk handel, e-handel och näthandel till varandra och vad bör man använda på svenska?
försvenskning av uttal av främmande namn   
Ni säger i era rekommendationer att man kan uttala egennamnet internet på svenskt vis, dvs. med betoning på -net (som i intervall). Kanske kan man försvenska uttalet av främmande substantiv och and...
handsfree   
Data- och mobiltillbehören headset och handsfree -- finns det verkligen inga uttrycksfulla svenska uttryck för de här begreppen?
hot spot   
För det som på engelska kallas WLAN, wireless local area network, verkar trådlöst lokalt nät eller bara trådlöst nät redan vara etablerade svenska översättningar. Men vad kallas de fritt tillänglig...
initialförkortningar på nätet   
Hur ska man ställa sig till alla de initialförkortningar som florerar på nätet?
instant message   
Finns det någon etablerad svensk motsvarighet till instant message, IM? Och hur översätter vi instant message popup?
nomadic VoIP   
Jag undrar över uttrycket nomadic VoIP. Att VoIP är ip-telefoni inser jag, men nomadic? Kan jag skriva nomadisk på svenska eller har ni något bättre?
nät/nätverk   
Betyder nät och nätverk samma sak?
peer-to-peer   
Vad betyder peer-to-peer i datasammanhang och vad heter det på svenska?
protokoll   
Vad menas inom datatekniken med protokoll?
provider   
Alla dessa providers i uttryck som access provider, service provider, content provider – är de leverantörer på svenska?
Quality of Service, QoS   
När vi ska skriva svenska rapporter är det alltid svårt att översätta Quality of Service, QoS. Har ni någon rekommendation?
sladdlös eller trådlös telefon   
Jag har en bärbar telefon som jag kan använda hemma i villan och på tomten, alltså inte en mobiltelefon. Men är den då en sladdlös eller en trådlös telefon? I reklamen står det ofta trådlös men är ...
spam   
Spam säger man ju om de oönskade meddelanden, främst i form av reklam, som skickas till många mottagare via sändlistor, diskussions- eller chattgrupper på internet. Vad ska vi säga på svenska?
stamnät eller stomnät   
I den politiska debatten om bredband talas det både om stamnät och om stomnät, är det samma sak?
tv på dator   
Det här med tv på dator, med och utan kombination med webben känns som ett gungfly! Ta bara uttrycket webb-tv, menas tv via webben eller webben via en tv-apparat? Vilka är begreppen egentligen och ...
ubiquitous   
Hur översätts det engelska uttrycket ubiquitous och vad betyder det?
uppdatering/uppgradering av program   
Hur ser ni på ord som har med uppdatering och uppgradering av program att göra, t.ex. version, update, upgrade, release och patch? Vad står termerna för egentligen, och vad säger vi på svenska?
Vad som räknas in i www och URL   
Ni verkar tro att ftp och gopher tillhör webben och att alla URL:er är webbadresser, men det är väl fel?
WLAN, hotspot   
För det som på engelska kallas WLAN, wireless local area network, verkar trådlöst lokalt nät eller bara trådlöst nät redan vara etablerade svenska översättningar. Men vad kallas de fritt tillgängli...
  Tinternet
Terminternet
Definitionglobalt datornät med IP som gemensamt kommunikationsprotokoll
AnmärkningDetta ord skrivs (sedan slutet av 00-talet) normalt internet, dvs. med liten begynnelsebokstav. Skrivning med stor begynnelsebokstav, Internet, är dock också accepterat.
KommentarInternet var från början ett namn på ett visst datornät bland andra globala datornät men betraktas numera som ett nät liknande telenätet eller elnätet, och ordet uppfattas därför som ett vanligt substantiv. Dock hanteras det inte riktigt som ett substantiv: det böjs inte i bestämd form. Formen internät med bestämd form internätet förekommer, men än så länge mest i vardagliga sammanhang. I norskan och danskan är sådan böjning etablerad, liksom på svenska för systerordet intranät.

Om sammanhanget är tydligt kan man nöja sig med att skriva nätet.

Andra språk
  Engelska Internet  
    the Internet  
    the net  
KällaSvenska datatermgruppen