Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 18
mejl   
Se e-post»
mejla   
Se under e-post»
mejladress   
Se under internetadress»
mejladress   
Se e-postadress»
mejllista   
Se sändlista»
e-mejl   
Se e-post»
e-mejla   
Se under e-post»
e-mejladress   
Se internetadress»
e-mejladress   
Se e-postadress»
e-post   
överföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas vid valfri tidpunkt och där förmedlingen sker med hjälp av adresser av typen namn@DNS-domänadress
accent- och apostroftecken i e-postadresser   
Hur gör man med accenter och apostrofer, t.ex. i Tim O'Connor, när man skapar en e-postadress? Slopar man tecknet eller byter ut det mot ett annat tecken?
avstavning av internetadresser   
Kan man avstava internetadresser (e-postadresser och webbadresser)?
epost eller e-post   
Kan man stryka bindestrecket i e-post och skriva epost?
försvenskning av dataord   
Varför måste ni försvenska stavningen av amerikanska dataord, som webb av web?
hantering av åäö i internetadresser   
Hur ska man hantera å, ä och ö eller t.ex. é och ü i webbadresser?
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
punkt efter internetadresser   
Ska man ha punkt efter en internetadress (e-postadress eller webbadress) som avslutar en mening?
utläsning av tecknet @   
Varför ska man kalla @ snabel-a, det ska väl läsas ut at?
  Te-post
Terme-post
Alternativa termer
  Synonym mejl
  Avrådd term email
  e-mail
  e-mejl
  mail
Definitionöverföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas vid valfri tidpunkt och där förmedlingen sker med hjälp av adresser av typen namn@DNS-domänadress
Anmärkning

Använd e-post eller mejl för eng. e-mail. Själva meddelandet kan kallas e-brev eller mejl. Som verbuttryck använder man skicka, sända (med/via) e-post, e-posta eller mejla. Stavningarna mail, e-mail, maila, e-maila avråder vi ifrån.

Läs mer om engelska lånord i en separat artikel.

KommentarE-post och e-brev är de ord som används i normal sakprosa och som kan användas i alla sammanhang. Även på danska och norska rekommenderas e-post och e-brev. Det bör vara bindestreck i e-post, eftersom det är en sammansättning med en förkortning (här i form av en enda bokstav). Jämför i-land, u-land, k-märkt, p-plats.

Även de försvenskade mejl och mejla kan användas i de flesta sammanhang, i synnerhet i ledigare texter.

Ibland kan man skriva och läsa sin e-post via en webbläsare i stället för med ett e-postprogram, vilket på engelska kallas webmail. På svenska används webbpost eller webbmejl för detta begrepp.

De termer vi nämnt här bör bara användas när det handlar om den ursprungliga e-posttekniken inom internet (med adresser som t.ex. albin@foretaget.se). För andra former av överföring av meddelanden, t.ex. inom sociala medier, bör man välja andra termer (t.ex. Facebookbrev, forummeddelande osv.).

Andra språk
  Engelska e-mail  
    electronic mail  
KällaSvenska datatermgruppen