Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 2
  Tprogram
Termprogram
Definitiondata i form av instruktioner som en dator kan tolka och utföra (exekvera)
AnmärkningAnvänd program eller, i vissa sammanhang, mjukvara för eng. software. Jämför datorutrustning.
KommentarAnvänd program när ett enskilt program, t.ex. Microsoft Word, avses. Ibland kan termen programvara behöva användas när man vill beskriva ett program eller programpaket med alla dess ingående delar. Ofta kan program (eller tillämpningsprogram om man vill skilja ut dessa från systemprogram) användas som svensk motsvarighet även för de engelska termerna application, application program och application software.

Termen mjukvara kan accepteras i analogi med hårdvara (för datorutrustning), men bör reserveras för de sammanhang där även hårdvara nämns.

Jämför app

Andra språk
  Engelska software  
    application  
    application program  
    application software  
KällaSvenska datatermgruppen