Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 23
public key   
Se svensk term»
public key encryption   
Se svensk term»
Public Switched Telephone Network   
Se svensk term»
webbpubliceringssystem   
Se CMS»
kryptering med öppen nyckel   
kryptografiteknik där två relaterade nycklar används, varav en är öppen och en är hemlig
PSTN   
det allmänna telefonnätet
rutkod   
kod i form av ett mönster av små rutor eller prickar som inläst i dator kan omvandlas till data
utpressningsprogram   
sabotageprogram som försöker utöva utpressning mot användaren genom att göra datorsystemet obrukbart eller göra data på datorns interna och anslutna hårddiskar oåtkomliga och genom att därefter utl...
webbadress   
adress inom www, normalt till en webbsida
webbflöde   
flöde i form av fortlöpande publicering av information om nytt innehåll på webben
webbmästare   
person som har det övergripande ansvaret för en webbplats
webbskrapning   
teknik för automatisk hämtning av data från webbsidor
öppen nyckel   
(e-)content   
Finns det något svenskt uttryck för eng. content, e-content?
i eller internet   
Heter det att söka på eller i internet och på eller i webben?
deep/invisible web   
Deep web och invisible web tror jag är två uttryck för samma sak, men vilket av dem är lämpligt att utgå från vid svensk översättning?
hot spot   
För det som på engelska kallas WLAN, wireless local area network, verkar trådlöst lokalt nät eller bara trådlöst nät redan vara etablerade svenska översättningar. Men vad kallas de fritt tillänglig...
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
metadata   
Kan man använda termen metadata på svenska?
open source   
Källkod som är fritt publicerad av utvecklaren kallas ju open source på engelska. Source code är ju källkod, men vad blir då open source? Öppen källa? Fri källkod?
-tion eller -ering   
Bör man skriva animering eller animation?
Twitter   
Hur ser ni på olika termer i Twitter? Ska man t.ex. verkligen använda tweet och ur ska det i så fall böjas?
WLAN, hotspot   
För det som på engelska kallas WLAN, wireless local area network, verkar trådlöst lokalt nät eller bara trådlöst nät redan vara etablerade svenska översättningar. Men vad kallas de fritt tillgängli...
  Töppen nyckel
Termöppen nyckel
AnmärkningAnvänd öppen nyckel för eng. public key.
KommentarDet mycket stora heltal som bestämmer hur ett meddelande (eller data som lagras i krypterad form) ska förändras vid kryptering eller dekryptering kallas nyckel. Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för kryptering och dekryptering, medan man vid asymmetrisk kryptering använder olika nycklar. Kryptering med öppen nyckel är en form av asymmetrisk kryptering där en av nycklarna öppet kan lämnas ut, medan den andra hålls hemlig. Denna teknik blir allt vanligare på internet, t.ex. i PGP (Pretty Good Privacy) i e-postprogram, och i SSL (Secure Socket Layer) i webbläsare.
Andra språk
  Engelska public key  
KällaSvenska datatermgruppen