Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 4
  Tcentralkatalog
Termcentralkatalog
Alternativa termer
  Synonym utvecklingskatalog
Definition[inom systemutveckling:] central databas med information om organisationens program inklusive datadefinitioner, inmatning, processer, utmatning och data om samband mellan tillämpningsprogram
AnmärkningAnvänd centralkatalog eller utvecklingskatalog för eng. repository i den här betydelsen. Jämför centrallager för databaser.
KommentarRepository i denna bemärkelse brukar ofta översättas med datakatalog (eng. data dictionary), eftersom gränsen mellan detta begrepp och centralkatalog är flytande. De utvecklare som anser att det är fråga om olika begrepp menar att en centralkatalog har ett bredare innehåll medan en egentlig datakatalog har en snävare inriktning.

Förväxla inte detta begrepp med datalager (eng. data warehouse).

Andra språk
  Engelska repository  
KällaSvenska datatermgruppen