Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 1
  Trutkod
Termrutkod
Definitionkod i form av ett mönster av små rutor eller prickar som inläst i dator kan omvandlas till data
AnmärkningAnvänd rutkod som övergripande term för t.ex. QR-kod (eng. QR code, Quick Response Code) och Data Matrix-kod (eng. Data Matrix code).
KommentarStreckkod kallas den rad av streck med olika tjocklek som sitter på de flesta produktförpackningar. Strecken kan avläsas av en streckkodsläsare och tolkas till en följd siffror och bokstäver, som bl.a. talar om vad det är för produkt. EAN-8, EAN-13, UPC och GS1-128 är exempel på olika standarder för sådan kodning.

I en rutkod görs kodningen med ett mönster av rutor eller prickar i stället för streck, vilket gör att mer data kan få plats. Ett exempel på en rutkodsstandard är QR-kod. Sådana rutkoder publiceras i dag (2013) ofta i annonser och innehåller då vanligen en webbadress till en viss sida på det annonserande företagets webbplats. Om man har en smartmobil med kamera och en app för att skanna rutkoder slipper man då skriva in adressen för att se webbsidan. Data Matrix-kod är en annan rutkodsstandard, som används på svenska körkort från 2013.

Streckkod, EAN-13:
Rutkod, QR:
Rutkod, Data Matrix:

Andra språk
  Engelska QR code  
    Data Matrix  
    Datamatrix  
    Datamatrix code  
    QR-code  
    Quick Response Code  
KällaSvenska datatermgruppen