Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 1
  Tsystemomarbetning
Termsystemomarbetning
Definitiongenomgripande modifiering av datorsystem i syfte att effektivisera systemet eller att förbättra förståelsen av det
AnmärkningAnvänd systemomarbetning för eng. (software) reengineering.
KommentarVi avråder från termen "reengineering" som används för detta begrepp även inom svensk systemutveckling. I stället rekommenderar vi systemomarbetning såsom en mer belysande svensk term.

Med systemomarbetning avses att man utgår från ett äldre system och skapar ett nytt system som bevarar funktioner och data från det äldre systemet. Begreppet rymmer ett spektrum av ansatser, från nyutveckling som innebär att man bygger ett nytt system på den gamla grunden, över vidareutveckling som innebär att man utgår från det gamla systemet men lägger till nya funktioner, till ren källkodsomvandling.

Andra språk
  Engelska software reengineering  
    reengineering  
KällaSvenska datatermgruppen