Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 21
webbadress   
adress inom www, normalt till en webbsida
webbadress   
Se under internetadress»
adressikon   
ikon eller symbol som visas före webbadressen i webbläsarens adressfält
domänadress   
adress till en dator eller till en organisation e.d. på internet
fulregistrering   
registrering av ett domännamn som liknar – eller skulle kunna vara – ett domännamn för ett etablerat företag e.d., i syfte att dra till sig besökare som egentligen avsett att gå till en annan webbp...
följsam webbdesign   
utformning av webbsidor som gör att webbsidans utseende automatiskt förändras beroende på hur stort utrymme som finns i webbläsarfönstret
hemsida   
 
internetadress   
domänadress, e-postadress eller webbadress
jokertecken   
tecken i söksträng som står för godtyckliga tecken
rutkod   
kod i form av ett mönster av små rutor eller prickar som inläst i dator kan omvandlas till data
tilde   
tecknet ~
understreck   
tecknet _
URL   
generell resurspekare, webbadress; typ av URI som definierar var och hur en resurs, t.ex. ett dokument, kan hämtas
avstavning av internetadresser   
Kan man avstava internetadresser (e-postadresser och webbadresser)?
deep/invisible web   
Deep web och invisible web tror jag är två uttryck för samma sak, men vilket av dem är lämpligt att utgå från vid svensk översättning?
hantering av åäö i internetadresser   
Hur ska man hantera å, ä och ö eller t.ex. é och ü i webbadresser?
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
punkt efter internetadresser   
Ska man ha punkt efter en internetadress (e-postadress eller webbadress) som avslutar en mening?
toppdomäner   
Har ni har någon rekommendation för hur man ska skriva beteckningar för toppdomäner: punkt se, .se eller bara se?
utelämna www   
Kan man utelämna "www" när man anger en webbadress på t.ex. visitkort?
Vad som räknas in i www och URL   
Ni verkar tro att ftp och gopher tillhör webben och att alla URL:er är webbadresser, men det är väl fel?
  Twebbadress
Termwebbadress
Definitionadress inom www, normalt till en webbsida
AnmärkningAnvänd webbadress för eng. URL (Uniform Resource Locator), när det gäller adresser inom www.
KommentarEn webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med "http:" eller "ftp:". URL (Uniform Resource Locator) är den tekniska termen för detta begrepp. (Det finns dock URL:er som inte kan anses vara webbadresser, t.ex. sådana som börjar med "file:".)

Beträffande huruvida alla URL:er är webbadresser, se frågesvaret om vad som räknas in i «www» och «URL».

Webbadressen till Svenska datatermgruppens ingångssida är http://www.datatermgruppen.se/.

Andra språk
  Engelska web address  
    URL  
KällaSvenska datatermgruppen