Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 48
webbplats   
webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare
webbplats   
Se under ingångssida»
webbplats   
Se under hemsida»
webbplats   
Se under startsida»
webbplats   
Se under webbsida»
bluffwebbplats   
webbplats som i bedrägligt syfte imiterar en annan webbplats, oftast för att lura besökare att uppge känsliga personliga uppgifter
affärslogik   
(i programmeringssammanhang:) del i ett program som genomför de regler som fastställts för hur data kan skapas, visas, lagras och ändras
AMP   
typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats, bortsett från operativsystem: webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP
CMS   
system som ger möjlighet till enkel uppdatering av en webbplats oavsett HTML-kunskaper; i regel databasbaserat (med dynamiska sidor) och åtkomligt via webbläsare (för behöriga)
fulregistrering   
registrering av ett domännamn som liknar – eller skulle kunna vara – ett domännamn för ett etablerat företag e.d., i syfte att dra till sig besökare som egentligen avsett att gå till en annan webbp...
hemsida   
 
ingångssida   
webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats
internetadress   
domänadress, e-postadress eller webbadress
kaka   
liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån
LAMP   
typisk kombination av öppna program på en server för en dynamisk webbplats: operativsystemet Linux, webbserverprogrammet Apache, relationsdatabasen MySQL och skriptspråket PHP
nätfiske   
förfarande att lura till sig information via t.ex. e-brev som har falsk avsändare och som innehåller en länk till en bluffwebbplats
podd-   
 
portal   
webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingångar till ett större antal tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare
robotfilter   
funktion i ett program vars syfte är att säkerställa att användaren är en människa genom att ge användaren en uppgift som bara en människa förväntas kunna lösa
RSS   
XML-tillämpning som ansluter till Resource description framework (RDF) från World Wide Web Consortium
rutkod   
kod i form av ett mönster av små rutor eller prickar som inläst i dator kan omvandlas till data
SEO   
 
socialt medium   
mötesplats på internet där innehållet skapas av användarna och vars syfte är att skapa, upprätthålla och utveckla kontakter och relationer genom informationsutbyte
spärrfunktion   
funktion som blockerar visning av webbplatser med innehåll som klassificerats som olämpligt
startsida   
webbsida som webbläsaren är inställd att visa vid start
strömmande   
(om dataöverföring:) som är tillgänglig via en webbplats och åtkomlig medan dataöverföringen pågår i stället för först när hela överföringen är klar
surfa   
besöka olika webbplatser genom att använda de länkar som finns på webbsidorna, möjligen utan att ha ett på förhand definierat mål
söktjänst   
[inom internet:] tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper
web services   
teknik som möjliggör för program och tjänster att hitta och utnyttja varandra automatiskt via olika datornät som internet och intranät, oavsett underliggande teknisk datormiljö
webbflöde   
flöde i form av fortlöpande publicering av information om nytt innehåll på webben
webbhotell   
tjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme för webbplats åt företag som inte har egen webbserver
webbmästare   
person som har det övergripande ansvaret för en webbplats
webbsida   
mängd information som man når via webben utan att behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden
webbskrapning   
teknik för automatisk hämtning av data från webbsidor
webbutik   
webbplats från vilken man kan beställa varor och tjänster
vinkelparentes   
tecknet \
översikt   
framställning på webbsida som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd
bread crumb trail   
Ett vanligt sätt att underlätta navigeringen inom en webbplats är en s.k. bread crumb trail, t.ex. "ingång >> sidax >> siday >> sidaz". Är brödsmulespår en lämplig svensk benämning?
desktop web site   
Vad kallar man webbplatser vars design inte är anpassad för mobila enheter? På engelska kallas det bl.a. desktop web site.
försvenskning av dataord   
Varför måste ni försvenska stavningen av amerikanska dataord, som webb av web?
göra något i, , med eller via en internettjänst   
Heter det gör dina bankaffärer i/på/med/via X-bankens internettjänst?
interaktiv   
Vad innebär det att ett program eller en webbplats är interaktiv?
källhänvisningar och källförteckningar till internet m.m.   
Hur gör man källhänvisningar och källförteckningar till elektroniska medier i allmänhet och till internet i synnerhet?
punkt efter internetadresser   
Ska man ha punkt efter en internetadress (e-postadress eller webbadress) som avslutar en mening?
sub-site   
Finns det något svenskt uttryck för sub-site?
sökrobot och sökmotor   
Vad är en sökrobot och en sökmotor?
The semantic web   
Vad bör man säga på svenska för the semantic web?
utelämna www   
Kan man utelämna "www" när man anger en webbadress på t.ex. visitkort?
  Twebbplats
Termwebbplats
Definitionwebbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare
Anmärkning

Använd webbplats i stället för eng. web site. Jämför portal.

Läs mer om engelska lånord i en separat artikel.

KommentarEn typisk webbplats brukar röra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller en viss organisations verksamhet. Sådana webbplatser kan omfatta hundratals webbsidor men kan också bestå av endast en eller ett fåtal sidor.

Termen hemsida (hemsidor) används ofta synonymt med webbplats, t.ex. "myndigheten Y:s hemsida" fast man i uppenbarligen åsyftar den aktuella webbplatsen i dess helhet, alltså inte bara en sida utan samtliga sidor. Detta är missvisande, se utförligare resonemang i kommentaren under hemsida.

Vi avråder från eng. web site, website och den svenska kortformen site (som inte finns i engelskan). Den försvenskade stavningen sajt kan accepteras i ledigt språkbruk. Men i normal sakprosa och i mer officiella sammanhang bör webbplats användas. Argumentet för webbplats är ett redan existerande mönster: efterledet site i web site översätter vi med plats efter mönster från t.ex. campingplats (camping site), arbetsplats (work site) och upparbetningsplats (conversion site). Undvik också formen "webbsajt", som inte ens har fördelen av att vara kort.

Som efterled i sammansättningar som annars skulle bli ohanterligt långa, kan man i stället för sajt använda kortformen webb, t.ex. föräldrawebb (webbplats för föräldrar) och utbildningswebb. På grund av förväxlingsrisken med "webben" som kortform för "World Wide Web" bör man inte använda en bestämd form "webben" med betydelsen 'webbplatsen'.

Andra språk
  Engelska website  
    web site  
KällaSvenska datatermgruppen