Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 20
XML   
förenklad variant av SGML anpassad för användning på internet
XML   
Se svensk term»
Asynchronous Javascript and XML   
Se svensk term»
AJAX   
beteckning för ett antal metoder som används för att skapa interaktiva webbsidor så att användarna får avancerade funktioner påminnande om de i vanliga lokalt installerade program, t.ex. dra-och-släpp
DTD   
beskrivning av textens struktur i en viss dokumentkategori
DVI-D   
DVI med enbart digital kapacitet; antal stift i porten: 18 (enkanalig) eller 24 (dubbla kanaler)
DVI-I   
DVI med både digital och analog kapacitet; antal stift: 18 + 4 extra för de analoga signalerna
GML (2)   
XML-baserad standard för överföring och lagring av geografiska vektordata
HSDPA   
teknik för att öka överföringshastigheten nedströms (till mobilen) i 3G-tekniken WCDMA
ODF   
öppet XML-baserat format för ordbehandlare, kalkylprogram och presentationsprogram
PPI   
RDF   
XML-tillämpning avsedd att knyta metadata till innehållet i dokument på webben
RSS   
XML-tillämpning som ansluter till Resource description framework (RDF) från World Wide Web Consortium
SVG   
vektor- och xml-baserad W3C-standard för att beskriva tvådimensionell grafik
XBRL   
språk för finansiell rapportering som bygger på ett internationellt standardiserat XML-baserat format för ekonomisk information
XHTML   
omskrivning av HTML baserad på och anpassat till XML, Extensible Markup Language
XSL   
beskrivningsspråk för dokumentformatering i XML
softkey   
Jag grubblar över termen softkey (soft key). Vad syftar det på och vad ska man säga på svenska?
markup language   
Vad betyder ML i HTML, SGML och XML och vad blir det på svenska?
utläsning av tecknet @   
Varför ska man kalla @ snabel-a, det ska väl läsas ut at?
  TXML
TermXML
Definitionförenklad variant av SGML anpassad för användning på internet
AnmärkningAv engelskans Extensible Markup Language.
Andra språk
  Engelska XML  
    Extensible Markup Language  
KällaSvenska datatermgruppen