@ ingen latinsk ligatur – historien om snabel-a

Vi har på Svenska datatermgruppens webbsidor tidigare skrivit att tecknet @ är en ligatur av latinets ad ’på’, ’vid’. Denna mycket spridda föreställning har nu visat sig vara felaktig, sprungen ur en enda ­ missvisande ­ källa. Det är både paleografer (experter på gamla skriftarter) och latinister överens om. @ tycks över huvud taget inte existera som latinsk ligatur.

Under augusti och september 2000 rapporterade många tidningar att den italienske historikern Giorgio Stabile hittat bevis för att e-postens @ ursprungligen är en symbol för amfora, som också är en gammal måttenhet besläktad med det spanska vikt- och volymmåttet arroba. Ett tecken i stort identiskt med @ har mycket riktigt också använts för arroba, och arroba är därför spanskans officiella benämning på vårt snabel-a (ett av de två officiella franska namnen är arrobas). Ledande paleografer menar dock att detta rymmer en felaktig historiebeskrivning.

I och för sig, säger man, kan ett tecken som liknar @ ha använts för alla möjliga ord på a, som amfora och arroba. Antika och medeltida skrifter innehöll nämligen många förkortningar i form av en bokstav med något slags streck över som markör för det utelämnade. Men det @ vi använder i e-post, slår man fast, går tillbaka på franskans à i prisuppgifter (eng. commercial at), där den grava accenten i ett stiliserat skrivsätt flutit ut till en ring: 3 pounds of flour @ \$0.5. Detta tecken ­ som trots likheten inte tycks ha haft något släktskap med tecknet för arroba ­ hamnade småningom på skrivmaskinernas och datorernas tangentbord, där amerikanen Ray Tomlinson sedan ”återupptäckte” det 1972 och valde det som skiljetecken mellan namn- och domändel i e-postadresser. Det andra franska officiella namnet för snabel-a är för övrigt just a commercial.

Den som brukar studera sina kvitton har möjligen lagt märke till att @ av många svenska handlare plötsligt börjat användas som tecken vid à-pris: 0,515 kg tomater @ 25,50 kr står det numera. Cirkeln är sluten, skulle man kunna säga. Vi anser för övrigt att tecknet även i denna användning ska kallas snabel-a. Beteckningen kommersiellt à-tecken har förvisso existerat som översättning till eng. commercial at, men tecknet @ har inte tidigare haft någon motsvarande etablerad användning inom svensk handel. Dessutom vore det olämpligt och svårhanterligt att ha två olika namn för ett och samma tecken. (Däremot kan man i prisuppgifter förstås läsa ut tecknet som /a/.)

I den engelskspråkiga världen har det blivit populärt att använda @ som ersättning för prepositionen at, som i starts @ 9 PM etc. Det får ses som ett utslag av samma slags lekfullhet som när företag ersätter bokstaven a med @ i varunamn, logotyper m.m. (Telekomp@niet m.fl.)


Källa/författare: Ola Karlsson, Svenska datatermgruppen <datatermgruppen.se>

Senast ändrad 21 november 2001