Sök bland datatermer
Powered by Termado
Välj filter och klicka på SÖK
Sök bland:
 
Totalt antal träffar: 2
  Tkodek
Termkodek
Definition[inom datakomprimering:] enhet som komprimerar och avkomprimerar data
[inom telekommunikation:] enhet som kodar och avkodar signaler
AnmärkningAnvänd kodek för eng. codec. Ordet böjs en kodek, kodeken, flera kodekar, kodekarna. Det svenska kodek har betoningen på första stavelsen och uttalas som ordet koden.
KommentarDet engelska codec uttolkas "compression/decompression" eller "coder/decoder". Det handlar om en enhet eller ett dataprogram som kombinerar de båda funktionerna komprimerare/avkomprimerare eller kodare/avkodare. Kodek på videoområdet handlar om komprimering, medan det på teleområdet handlar om att teleoperatörer behöver kodekar för att konvertera (koda) binära signaler i sina digitala nät till analoga signaler i sina analoga nät. Den försvenskade stavningen kodek är redan etablerad i uttryck som "videokodek", t.ex. MPEG och Cinepak.
Andra språk
  Engelska codec  
KällaSvenska datatermgruppen